De warmtevisie: hoe wordt gemeente Wierden aardgasvrij?

WIERDEN - De Warmtevisie voor de gemeente Wierden is klaar. Doel van de visie is om duidelijk te maken welke wijken wanneer aardgasvrij gaan worden, evenals de stappen die hiervoor nodig zijn.

Zoals bekend moet Nederland in 2050 geheel aardgasvrij zijn. Er moet echter heel veel gebeuren voor het zover is. Het vergt een duidelijk plan van aanpak, het creëren van draagvlak bij de inwoners én een grote zak met geld om dit te realiseren. De Warmtevisie geeft sturing aan dit proces, waarbij de eerste stip op de horizon 2030 is. Pas in de latere Wijkuitvoeringsplannen worden definitieve keuzes gemaakt, dit is pas een eerste stap.

Goede alternatieven
Er zijn diverse opties om woningen af te sluiten van het gas en op alternatieve manieren te verwarmen. Volgens de gemeente is een warmtepomp al dan niet in combinatie met duurzaam gas voor het merendeel van de woningen het meest kansrijke initiatief. Wel hangt de keuze voor een alternatief sterk samen met hoe goed geïsoleerd de woning is. Hoe beter de isolatie, hoe minder warmte verloren gaat én hoe minder moeite nodig is om een woning behaaglijk warm te krijgen. Inwoners worden in de Warmtevisie daarom nu al opgeroepen goed te kijken naar de isolatiemogelijkheden. Wooncoaches van het Energieloket kunnen hier kosteloos in adviseren.

Individuele oplossingen
Samen met verschillende experts, de woningcorporatie, de SDEWE en de netbeheerder heeft de gemeente Wierden per wijk of buurt naar kansrijke alternatieven voor aardgas gekeken. Voor woningen en gebouwen van na 1992 lijkt een all-electric warmtepomp de beste oplossing. Voor woningen en gebouwen van voor 1992 is een hybride warmtepomp of ketel in combinatie met duurzaam gas de beste optie. De woningdichtheid, het bouwjaar, de mate van isolatie en de afwezigheid van warmtebronnen in de gemeente Wierden zijn de hoofdredenen voor een individuele oplossing. De gemeente wil zoveel als mogelijk gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk.

De volgende stap
Nu de richting voor duurzame warmte is gegeven, is de volgende stap om per wijk te kijken wat het beste alternatief voor aardgas is. Dat doet de gemeente samen met inwoners in een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Met inwoners van Wierden Oost, Reggewoon, Cogas, Enexis en ondernemers wordt als eerste verkent en uitgezocht of een wijkuitvoeringsplan voor deze wijk opgesteld kan worden. De gemeente stelt graag samen met alle belanghebbenden tussen 2021 en 2030 meerdere Wijkuitvoeringsplannen op. Samenwerking is en blijft daarbij erg belangrijk. Het Wijkuitvoeringsplan is daarmee de route voor de overgang naar een alternatief van aardgas in de jaren naar 2030 en 2050. Op www.wierdengaatvoorduurzaam.nl/warmtevisie kan iedereen de Warmtevisie downloaden. Inwoners die mee willen doen met de volgende stap, de Wijkuitvoeringsplannen, kunnen zich melden via de site of via duurzaam@wierden.nl.

Meer berichten