Hijs de bevrijdingsvlag!

Hijs de bevrijdingsvlag!

WIERDEN - In 2022 zijn er plannen om het Twentse bevrijdingsfeest groots in de gemeente Wierden te vieren, dit betekent niet dat er niets gedaan kan worden in 2021. Het bestuur van de Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter wil graag een nieuwe traditie in het leven roepen en een verouderde traditie herstellen.

Zij willen de inwoners van de gemeente vragen om te gaan vlaggen met de bevrijdingsvlag in de periode van 7 april tot en met 5 mei. Met uitzondering van 4 mei dan gaat de (nationale) vlag halfstok. Reden van deze data is dat op 7 april 1945 Hoge Hexel is bevrijd en op 9 april 1945 Wierden en Enter.

Bevrijdingsvlag
Heeft u nog geen bevrijdingsvlag? Die kunt u kopen bij enkele van de bestuursleden. De vlag kost 10 euro en moet gepast en contant worden betaald. Voor Wierden kunt u bellen voor een bevrijdingsvlag met Leta Evers, 06-19644877, voor Hoge Hexel met Emiel Schoot Uiterkamp, 06-28916749 en voor Enter kunt u bellen met Melanie Langenhof, 06-27325406.

Verouderde traditie herstellen
De stichting heeft daarnaast kerken benaderd om de klokken te gaan luiden. “We willen graag een oud gebruik in ere herstellen. Op 5 mei 1945 werd de capitulatie in Wageningen getekend: Nederland was vrij. In 1945 en sindsdien werden in de ochtend van 5 mei de klokken geluid om de bevrijding aan te kondigen, deze traditie is in de loop van de jaren verwaterd, maar sinds 2020 is deze traditie nieuw leven ingeblazen. Tot 2020 was Enschede de enige gemeente in Twente die deze traditie nog in stand hield. In 2020 hebben kerken in onze gemeente grotendeels gehoor gegeven aan onze oproep. Onze wens is dat elke kerk meedoet, zowel in Wierden, Enter als op ‘t Hoge Hexel en op 5 mei ‘s morgens om 8.00 uur 15 minuten de klokken luidt.” De stichting vraagt ook of ‘t Hoge Hexel op 7 april om 8.00 en de kerken in Wierden en Enter op 9 april om 8.00 uur, de klokken nog eens 15 minuten willen luiden ten teken van vrijheid. “Beide tradities zullen de saamhorigheid in onze gemeente vergroten, dit past bij onze Gemeente Wierden.” Opdat wij niet vergeten!

Meer berichten