Kindpakket biedt steun bij een laag inkomen

Kindpakket biedt steun bij een laag inkomen

WIERDEN - Ieder kind moet aangenaam op kunnen groeien in de gemeente Wierden. Maar wanneer je opgroeit in een gezin met een klein inkomen, is dit lang niet altijd vanzelfsprekend. Sociale uitsluiting ligt dan op de loer; bijvoorbeeld omdat kinderen niet mee kunnen doen aan zaken die voor leeftijdsgenoten wél toegankelijk zijn zoals sport, cultuurdeelname, muziekles of een kinderfeestje. Gelukkig is er in Wierden een uitgebreid kindpakket om hen te helpen.

De gemeente heeft uiteenlopende regelingen om ouders en kinderen in minimagezinnen te kunnen helpen. Voor sommige zaken kan ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen. Het kindpakket is gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Ouders kunnen een vergoeding krijgen van maximaal 250 euro voor bepaalde kosten, afhankelijk van enkele voorwaarden. Dit omvat onder meer: schoolbenodigdheden zoals een fiets, computer, printer, reiskosten, schoolreisje en gymkleding. Kosten voor een kinderfeestje. Studiebegeleiding of peuterspeelzaal. Abonnementen, lidmaatschappen, zwemles, muziek en dansles. Entree voor de bioscoop, musea, zwembad, theater en pretpark. En deelname aan sport en cultuur. Ouders kunnen zelf deze ondersteuning aanvragen via www.wierden.nl/kindpakket of via het zorgloket van de gemeente.

Voorwaarden
In alle gevallen moet u ook tot twee jaar na aanvraag bewijsstukken bewaren over het inkomen en vermogen van de ouders en de kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd. Om in aanmerking te komen moet u een netto maandinkomen hebben dat lager is dan 120 procent van de bijstandsnorm die voor u zou gelden. Of u moet recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, óf deelnemer zijn aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente óf vallen onder de WSNP. Soms is er wel sprake van een laag inkomen maar ontvangt u alsnog geen bijdrage. Bijvoorbeeld wanneer u meer vermogen hebt dan het vrij te laten vermogen volgens de participatiewet. Dit is voor alleenstaanden 6.225 euro en voor echtparen met kinderen 12.450 euro.

Meer berichten