Bieb zoekt leden voor Programmaraad
Foto: Shutterstock.com

Bieb zoekt leden voor Programmaraad

WIERDEN - De bibliotheken van Wierden en Enter heten officieel ‘openbare bibliotheek’, want de bieb is er voor iedereen. Daarom wil de bieb graag dat de inwoners van Wierden en Enter meedenken over het beleid en de activiteiten.

De bibliotheek is al lang niet meer een stille ruimte vol boeken. De bibliotheek van vandaag is een brandpunt van activiteiten. Natuurlijk, iedereen kan er nog steeds boeken lenen. Maar de bieb wordt ook steeds meer een activiteitencentrum. Een plek waar lezingen gehouden, cursussen georganiseerd en bioscoopfilms gedraaid worden. Waar je workshops kunt bezoeken of zelf organiseren, waar je taallessen kunt volgen of informatie kunt krijgen over websites van de overheid. Waar je op je gemak een krant, boek of tijdschrift kunt lezen bij een kopje thee of koffie.

Programmaraad
Om ervoor te zorgen dat activiteiten georganiseerd worden waar ook echt behoefte aan is, wil de bieb graag een Programmaraad oprichten. Zo’n raad komt twee keer per jaar bij elkaar en denkt dan mee over die activiteiten. Voor jongeren, zoals speels non-formeel leren, talentontwikkeling en 21-eeuwse vaardigheden en voor volwassenen, zoals laaggeletterdheid, digitale vaardigheden, meedoen in de maatschappij, ontmoeting en debat. Voor leden van de Programmaraad zijn leeftijd, opleiding of werkervaring niet van belang. Wel belangrijk is dat ze zich betrokken voelen bij Wierden, Enter en de buurtschappen. Wie interesse heeft, kan vrijblijvend informatie aanvragen bij Henriëtte Gerrits, tel. 0546 - 572784 of h.gerrits@bibliotheekwierden.nl

Meer berichten