Kavelverkoop De Elsmoat Fase 1 klaar, werkzaamheden gestart

Kavelverkoop De Elsmoat Fase 1 klaar, werkzaamheden gestart

ENTER - Het noordelijke gedeelte van bedrijventerrein De Elsmoat (fase I) bij Enter is bijna klaar. Onlangs is de laatste kavel verkocht en is de gemeente begonnen met de definitieve inrichting van het openbare gebied.

“De verkoop van de kavels in het noordelijke gedeelte van de Elsmoat is de afgelopen jaren vlot verlopen”, vertelt wethouder Johan Coes. “En de kopers zijn voortvarend te werk gegaan. Op de meeste kavels staat inmiddels een pand en zijn de bouwwerkzaamheden afgerond of bijna afgerond. En daarmee is het voor de gemeente tijd om het openbare gebied definitief in te richten.”

Diverse werkzaamheden
De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag en de stroken naast de rijbaan worden opnieuw bestraat. Verder wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen De Elsmoat en bedrijventerrein De Baanakkers. “De komende maanden zijn we daarmee bezig, maar daarna ziet het noordelijke gedeelte van de Elsmoat er zo uit als we voor ogen hebben”, aldus Coes.

Snelle start
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer NTP B.V. De aannemer doet zijn best om de overlast tot een minimum te beperken. De bedrijven zijn inmiddels geïnformeerd over de werkzaamheden op het bedrijventerrein. De bewoners van de Rondweg krijgen een brief voordat de werkzaamheden aan de aansluiting van de verbindingsweg op de Rondweg beginnen. Deze week wordt er al asfalt aangebracht op het gedeelte van de verbindingsweg van de Rondweg tot de Vonderweg. Intussen is de ook ontwikkeling van het zuidelijke gedeelte van De Elsmoat begonnen; de eerste bedrijven bouwen al.

Meer berichten