Regels voor carbid schieten in Wierden

Regels voor carbid schieten in Wierden

WIERDEN - De gemeente Wierden heeft duidelijke regels opgesteld voor het carbidschieten dit jaar. Doel hiervan is om dit ordelijk en vooral veilig te laten verlopen voor alle deelnemers.

Wierdenaren mogen alleen carbid schieten buiten de bebouwde kom en alleen op 31 december tussen 10.00 en 16.00 uur. Er mag dan geschoten worden met maximaal zes bussen. Verder is carbid schieten onder invloed van alcohol of drugs niet toegestaan. Iedereen dient zich te houden aan de geldende coronaregels. Dit betekent onder andere dat er maximaal 2 mensen aanwezig mogen zijn; meer is alléén toegestaan wanneer iedereen tot hetzelfde huishouden behoort. Ook tellen kinderen tot en met 12 jaar niet mee. Verder dient er altijd ten minste één volwassen, onbeschonken toezichthouder aanwezig te zijn.

Meldplicht
Gaat u dit jaar carbid schieten? Dan bent u verplicht om een melding door te geven bij de gemeente. U moet uiterlijk 29 december een melding doen via https://www.wierden.nl/form/melding-carbid-schieten-2020/locatie-0 Er zijn geen kosten verbonden aan deze melding.

Meer berichten