Vergunning voor zonnepark Flierweg Hoge Hexel

Vergunning voor zonnepark Flierweg Hoge Hexel

WIERDEN - Wierden gaat voor duurzaam; het zonnepark aan de Flierweg bij Hoge Hexel komt een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft maandagavond 8 november groen licht gegeven om een vergunning te verstrekken van het zonnepark. Het college heeft daaropvolgend dinsdag 9 november de vergunning verstrekt. Het zonnepark zal 8 hectare groot worden en is daarmee het tweede park wat gerealiseerd gaat worden door de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter.

Voorafgaand aan het verlenen van de vergunning hebben omwonenden enkele bezwaren ingediend. Deze zijn getoetst aan het afwegingskader van de gemeente Wierden. Langs de ladder van dit afwegingskader zijn ze ongegrond, zo concludeerde de gemeente. Dat neemt niet weg dat enkele omwonenden niet blij zijn met de locatie van het park. “Inpassing van een zonneveld in het landschap en de samenleving blijkt nog heel lastig te zijn. We hebben samen nog veel te leren in trajecten als deze. Nu het afwegingskader voor zonneparken herijkt wordt, hopen we dat we in de driehoek omgeving, initiatiefnemer en gemeente nog beter kunnen samenwerken”, aldus Johan Coes, wethouder vergunningverlening van de gemeente Wierden. Binnenkort wordt dit herijkte afwegingskader behandeld in de gemeenteraad.

Duurzaam opwekken
Gemeente Wierden moet net als alle andere gemeenten ook haar bijdrage leveren voor de regionale energiestrategie om samen 1500 GWh aan energie duurzaam op te wekken. Wierden wil 56 GWh per jaar aan energie duurzaam op wekken door te investeren in energie via zonnevelden en zon op daken groter dan 300m2. Gemeente Wierden stelt initiatieven vanuit de samenleving op prijs om haar aandeel voor Twente bij te dragen.

Realisatie
Het duurt nog even voordat het zonnepark gerealiseerd wordt. Eerst moeten alle procedurele zaken doorlopen worden. Hierbij zal ook worden gekeken naar zaken als netcapaciteit. Net als andere gemeenten gaat ook Wierden zorgvuldig te werk bij dit proces om dit goed te laten verlopen en meer duurzame energie op te wekken voor de toekomst.

Meer berichten