Gemeente sluit aan bij Eén tegen Eenzaamheid

WIERDEN - Eenzaamheid is een thema dat de afgelopen jaren meer in de belangstelling staat. Gelukkig maar, want dit is ook wel nodig. Uit ruwe schattingen blijkt dat ruim een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt en één op de drie matig eenzaam. Zeker tijdens de crisis is dit aantal ongetwijfeld omhoog gegaan.

De gemeente Wierden wil graag zoveel mogelijk inwoners uit de eenzaamheid halen en dit voorkomen. Daarom sloot de gemeente zich afgelopen week aan bij het project Eén tegen Eenzaamheid. Wethouder Johan Coes ondertekende dit landelijke actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit gebeurde samen met dominee Floris den Oudsten van de gereformeerde kerk Enter, Rosan Ikink van Zorgaccent, Marianne Pekkeriet van De Welle en Maryse den Hollander van het landelijk actieprogramma.

Aan de slag
De gemeente gaat dit onderwerp samen met een brede themagroep eenzaamheid oppakken. Hierbij ligt de nadruk zeker niet alleen op ouderen, zo benadrukt ook wethouder Coes: “Door de coronacrisis dreigen ouderen en jongeren te vereenzamen. Jongeren hebben te maken met een grote verandering in sociale activiteiten. Daarnaast zijn allerlei activiteiten en voorzieningen gesloten waar kwetsbare mensen elkaar konden ontmoeten. Hierdoor missen ze het fysieke contact. Daarom wil de gemeente extra aandacht besteden aan dit thema.”

Doorbreek de trend
De gemeente wil graag de negatieve trend doorbreken samen met deze brede partners. In Wierden is er absoluut werk te verrichten; 49 procent van de 75-plussers voelt zich eenzaam en ruim 34 procent van de groep 19 jaar en ouder. Eenzaamheid heeft grote gevolgen, zowel mentaal als fysiek. Er zijn binnen Wierden al diverse mogelijkheden om de eenzaamheid te doorbreken. Zo organiseert ook De Welle uiteenlopende activiteiten voor alle doelgroepen. Zo is er voor jongeren de ontmoetingsgroep Join Us. Voor senioren is er ook van alles te doen, uiteenlopend van koffieochtenden tot een beweegtuin. Voor de volwassenen die hier tussen vallen is het aanbod nog wat beperkt.

Meer berichten