CDA vraagt aandacht voor de winning van drinkwater

WIERDEN - De CDA-fractie van Wierden vraagt opnieuw aandacht voor de lokale drinkwaterwinning en de brede gevolgen die dit heeft. In een verklaring geeft fractievoorzitter Dirk Getkate uiting aan de zorgen waar zij mee zitten.

In de nieuwe kunst en cultuurvisie van de gemeente Wierden neemt water een belangrijke plaats in. “En dat is een goede zaak”, stelt Dirk Getkate. De drinkwaterwinning en de betekenis van de Regge voor Enter en Notter – Zuna moeten wij koesteren. Maar de doelen kunnen alleen worden bereikt als de uitvoering van de visie in samenhang wordt uitgevoerd. Getkate: “Dan doelen wij op de maatregelen die noodzakelijk zijn op het gebied van de drinkwaterwinning in de gemeente Wierden”. Wierden is de ‘drinkwatergemeente van Twente’. De hoeveelheid drinkwater die wordt gewonnen en de inmiddels jaarlijks terugkerende droogte treffen landbouw, natuur en landschap in de gemeente Wierden zwaar.”

Gevolgen beheersen
De CDA-fractie heeft in 2019 en 2020 het college gevraagd in te zetten op overleg met alle betrokken partijen en ondernemers en middelen te generen om de gevolgen voor landbouw en natuur beter te kunnen beheersen. Onlangs heeft de CDA-fractie het college gevraagd naar de stand van zaken. In de beantwoording gaf wethouder Johan Coes aan dat er druk wordt overlegd. Getkate: “De strekking was ook een beetje, dat je een broedende kip niet moet storen. En dat begrijpen wij. De belangen zijn groot en een geïntegreerde gezamenlijke aanpak kost tijd. Maar veel tijd hebben wij niet.” De gevolgen in Rectum – Ypelo, Notter – Zuna en rond het Wierdens Veld zijn zorgelijk. De CDA-fractie gaat daarom opnieuw vragen naar de stand van zaken.

Bredere context
De drinkwaterwinning in Twente staat ook breder ter discussie. Zo zorgen aspecten als overbemesting voor verminderde kwaliteit, maar ook kan men in de vaak kwetsbare waterwingebieden minder water winnen dan voorheen.

Meer berichten