Meer auto's, drukte én meer ongelukken

TWENTE - De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden op de Overijsselse wegen. Uit cijfers van de Provincie Overijssel zijn drie interessante conclusies te trekken over de vervoerstrends de afgelopen jaren. Zo is het autobezit onder particulieren gegroeid, nam de drukte op de wegen toe - maar helaas ook het aantal verkeersdoden.

Het autobezit in Overijssel ligt nu op 459 personenauto's per 1.000 inwoners. Dit is hoger dan het Nederlands gemiddelde van 436 auto's per 1.000 inwoners. De groei was relatief sterk in Overijssel; ruim zes procent meer dan in vergelijking met vijf jaar geleden. Over het algemeen is het autobezit in steden minder dan in landelijke gebieden. Immers, inwoners van het buitengebied zitten verder van voorzieningen af, waardoor het hebben van één of meerdere auto's belangrijk is. Qua autobezit is Dalfsen koploper in Overijssel met 548 auto's per 1.000 inwoners. Ook Tubbergen, Haaksbergen, Losser en Dinkelland scoren hoog. Gemeenten als Hellendoorn en Wierden zitten al lager met 505 auto's. Hierna volgen de wat grotere gemeenten zoals Hengelo - met 458 precies op het gemiddelde, met onderaan Enschede (404) en Zwolle (387 auto's per 1.000 inwoners.)

Drukte op de weg
De afgelopen jaren is de drukte op de Overijsselse wegen ook toegenomen. Met name vanaf 2015 nam de hoeveelheid verkeer sterk toe. De verkeersintensiteit - de hoeveelheid verkeer per etmaal op een weg - op provinciale wegen nam gemiddeld toe met 0,7 procent afgelopen jaar. In totaal legden we met zijn allen ruim 1,7 miljard kilometer af op de provinciale wegen. Ondanks dat het gebruik van de fiets hoog is, blijft de auto nog steeds het populairste vervoersmiddel; ruim de helft van onze reizen doen we met de auto. Er zijn wel regionale verschillen in Overijssel; zo nam de verkeersintensiteit in West-Overijssel meer toe dan in Twente.

Meer ongelukken
De toegenomen drukte op de wegen vertaalde zich helaas ook in een lichte stijging van het aantal Overijsselse verkeersdoden. In 2019 waren er 57 dodelijke ongevallen, in 2018 waren dit er 49. Landelijk gezien daalde het aantal verkeersongevallen juist. De afgelopen twintig jaar is met name het aantal ouderen dat om het leven komt bij een verkeersongeval toegenomen. Ruim 50 procent van de doden is 60 jaar en ouder.

Meer berichten