Derde van agrarische bedrijven weg voor 2030

TWENTE - Een derde van de Overijsselse agrarische bedrijven verdwijnt voor 2030. Dit is de verwachting van de Provincie Overijssel, op basis van onderzoek van Wageningen Environmental Research.

De Provincie Overijssel liet onderzoek verrichten naar de toekomst van deze bedrijven. De afgelopen jaren was al een daling zichtbaar. Tussen 2012 en 2018 stopten meer dan 1.600 bedrijven. De daling is jaarlijks ongeveer zo'n 2 procent. De afname is in de praktijk echter nog groter; in de huidige statistieken worden alleen actieve landbouwbedrijven meegenomen. De verwachting uit het onderzoek is dat het aantal agrarische bedrijven in Overijssel tot 2030 met ruim 30 procent afneemt. In concrete cijfers blijven dan nog ongeveer 4.850 bedrijven over.

Oorzaken
De Provincie Overijssel noemt onder meer het gebrek aan opvolging binnen de agrarische sector als een grote oorzaak om te stoppen. Ruim een derde van de bedrijven die in 2018 actief waren, wordt gerund door een persoon ouder dan 55 jaar zonder opvolger. Zij zullen waarschijnlijk voor 2030 stoppen. Het gebrek aan opvolging binnen de agrarische sector is een echt probleem; veel boerenzonen en -dochters kiezen voor regulier werk in plaats van een bedrijf met onzekere toekomst over te nemen. Immers, door de steeds scherpere overheidsregels, klimaatverandering en andere factoren is het relatief zwaar werk met een erg onzekere toekomst.

Gevolgen
Bedrijven die stoppen vormen ook een kans én uitdaging voor de gemeenten waar ze gevestigd zijn. Zo is de vrees dat er veel objecten leeg komen te staan die vervolgens in verval raken. Het huidige 'rood voor rood' beleid waarbij oude agrarische bebouwing gesloopt wordt om ruimte te maken voor woningen biedt wel concrete kansen. Daarnaast zou men nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen zoals zorgbewoning, dagbesteding, recreatie of andere invulling.

Meer berichten