Zorg over huiselijk geweld

TWENTE - De crisistijd brengt helaas ook negatieve aspecten in mensen naar boven. Het zijn onderwerpen waar we normaliter al liever niet over nadenken; huiselijk geweld, kindermisbruik en andere problematiek. Toch is het juist nu belangrijk om alert te zijn op de signalen van kinderen en volwassenen in nood.

De afgelopen weken kwam het al vaker naar voren bij onder meer Veilig Thuis Twente, de GGD's en het Centrum Seksueel Geweld. Het is een gegeven dat er nu ook veel kinderen en volwassenen min of meer verplicht thuis zitten in situaties waar zij niet veilig zijn. Statistisch krijgen jaarlijks 200.000 mensen te maken met huiselijk geweld. De daadwerkelijke cijfers zijn ongetwijfeld hoger. Daarnaast worden jaarlijks zo'n 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Kijken we naar seksueel misbruik van kinderen, dan zijn jaarlijks naar schatting 110.000 kinderen slachtoffer. De overheid is onlangs begonnen met een nieuwe campagne om aandacht te vragen voor dit probleem.


Onveilig thuis
Dat dus best veel mensen in een onveilige thuissituatie zitten is dus een gegeven. Daarom zijn diverse hulporganisaties bezig om hiervoor aandacht te vragen. Zo schreef het Centrum Seksueel Geweld een brief aan kinderen die seksueel misbruikt worden; onderdeel van de campagne '#nietjouwschuld'. Het CSG is altijd telefonisch bereikbaar om te helpen; zowel voor kinderen als volwassenen die hier mee te maken krijgen. Men kan altijd bellen met 0800-0188 of kijk op: www.centrumseksueelgeweld.nl


Codewoord
Om volwassen slachtoffers van huiselijk geweld te helpen, zijn ook onder meer apothekers ingezet als signalerende hulpverleners. Zo kunnen slachtoffers van geweld bij de apotheken een 'codewoord' gebruiken: vragen naar een 'masker 19'. Hierna kan de apotheker de betreffende persoon apart nemen als dit kan, of met een smoes contactinformatie krijgen zodat hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden. Apotheken zijn voor veel mensen een laagdrempelige, veilige omgeving waardoor ze goed ingezet kunnen worden om hulp te bieden.

Meer berichten