Afbeelding
Foto: Shutterstock

Wierden wil met inwoners in gesprek gaan over windenergie in de gemeente

Algemeen

WIERDEN - Dit voorjaar heeft de gemeente Wierden uitvoerig gesproken over windenergie in de gemeente, waarbij ook een voorlopig zoekgebied in beeld was. Uiteindelijk is met de Provincie Overijssel afgesproken dat de gemeente Wierden tot 1 januari 2024 de tijd heeft om onderzoek te doen naar eventuele zoekgebieden en om te komen tot een lokaal windbeleid. Provincie Overijssel heeft hierbij de toezegging gedaan dat zij tot 1 januari 2024 geen initiatieven in gemeente Wierden in behandeling neemt.

Op dit moment wordt voor de gemeente Wierden door adviesbureau Witteveen & Bos een haalbaarheidsonderzoek, oftewel een technische en ecologische verkenning, uitgevoerd. Uit dit onderzoek zal blijken welke technische ruimte er is voor windturbines in de gemeente Wierden. Hierin worden diverse criteria meegenomen.

Afgelopen juli, vlak voor de zomervakantie, publiceerde de Provincie Overijssel berichtgeving over de clustering van windturbines in Overijssel om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Hierin staat ook dat de Provincie hoe dan ook plannen voor windenergie heeft in Overijssel. Ze focussen zich daarbij met name op vier grote clusters, waar dan minimaal vier windturbines komen te staan. Daarnaast kijken ze langs infrastructuur en dan met name de N35/A35 en de A1. Dit betekent dat de Provincie ook mogelijkheden ziet voor clusters in gemeente Wierden. 

Eigen regie

“Gemeente Wierden vindt het dan ook belangrijk om als gemeente zelf kaders te hebben voor eventuele toekomstige initiatiefnemers voor windenergie”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven. “En daarbij willen we onze inwoners betrekken.” 

Op dit moment spelen er diverse zaken op gebied van de energietransitie, waardoor niet alle voorgenomen ontwikkelingen te realiseren zijn. Zo is het elektriciteitsnet op veel plekken in Nederland overbelast, waardoor de teruglevering van energie door zonne- of windparken niet altijd mogelijk is. Daarnaast is er nog onduidelijkheid voor de agrarische sector. Landelijk is er geen landbouwakkoord en ook nog geen duidelijkheid over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Dat is ook de reden waarom gemeente Wierden op dit moment hun afwegingskader voor zonneparken on hold hebben gezet.

Praat ook mee

De gemeente Wierden houdt een bewonersavond op 28 september van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Wierden. Tijdens deze avond licht de gemeente Wierden het verdere proces, om te komen tot kaders windbeleid, toe. Ook hoort zij graag van haar inwoners welke voorwaarden zij van belang vinden. De opzet van deze avond is van informatieve aard. Tijdens de bijeenkomst komen er geen locaties aan de orde. Wel zullen inwoners worden meegenomen in de uitgangspunten die bureau Witteveen & Bos meenemen in het haalbaarheidsonderzoek. Inwoners die de bijeenkomst op 28 september bij willen wonen, kunnen zich aanmelden op de website van de gemeente www.wier den.nl/windenergie.

De gemeente Wierden gaat ook graag in gesprek met belangen- en inwonersgroepen. Zij kunnen een e-mail sturen naar duurzaamheid@wierden.nl.

Afbeelding
Topverkopers! 30 nov., 14:02
Afbeelding
Al 60 jaar getrouwd en samen nog steeds gelukkig 30 nov., 10:00
Afbeelding
Collecteopbrengst voor Alzheimer 30 nov., 07:54
Afbeelding
Kerstkaarten voor iedereen 29 nov., 20:00
Afbeelding
Schilderen: eerst leren, daarna presteren 29 nov., 12:05
Afbeelding
Wierdense verenigingen zetten zich massaal in 29 nov., 07:58
Afbeelding
Effekt'74 heeft al een kampioensteam 28 nov., 18:02
Afbeelding
SVZW wint op karakter in Hengelo 28 nov., 14:00