Yvonne Denissen: 'In het verbrede Twentekanaal wordt druk gebaggerd om diep liggende schepen voldoende doorvaart te verlenen.' (Foto: Albert Fien)
Yvonne Denissen: 'In het verbrede Twentekanaal wordt druk gebaggerd om diep liggende schepen voldoende doorvaart te verlenen.' (Foto: Albert Fien)

Symbiose tussen stad en platteland

Algemeen

ALMELO - Yvonne Denissen belicht in de serie Natuur in de buurt over het buitengebied ten zuidwesten van Almelo. Deze keer gaat ze op pad met Albert Fien. “Met wie ik het heb gehad over zijn stedenbouwkundige visie op het gebied.’’

Na de gemeentelijke herindeling twintig jaar geleden kon Almelo flink uitbreiden op voormalig grondgebied van onder meer Borne, zo meldt Denissen. “De gemeente maakte een plan voor de ontwikkeling van de stad. Hierin werd aangegeven dat het gebied tegenover XL Businesspark aan de overzijde van het Twentekanaal geschikt was voor nog meer bedrijventerrein inclusief een ontsluitingsweg. De titel van het plan was Symbiose tussen stad en land. Ik vraag stedenbouwkundige Albert Fien, die tientallen jaren heeft gewerkt voor meerdere gemeenten wat die symbiose inhoudt. De term ken ik wel. Het betekent: op een zodanige manier naast elkaar bestaan dat je er wederzijds voordeel van hebt. Maar hoe moet ik dat zien in het landschap? Albert vertelt dat stad en platteland in het Almelose plan onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Die verbinding zie je terug in het landschap. Het lange lint van het Twentekanaal met zijn mooie bomenlanen vormt een natuurlijke scheiding tussen de bebouwing van de stad en het groene buitengebied en verbindt het zuidwesten van de stad met zijn omgeving. Tegenstellingen, zoals de drukte van de stad en de rust van het platteland, worden letterlijk overbrugd door karakteristieke boogbruggen die de oevers verbinden. Slingerende wegen en bomenrijen vormen zichtlijnen in het landschap. Maar als je dat weidse gebied vult met enorme bedrijfspanden die het zicht belemmeren en fiets- en wandelroutes doorsnijden, dan is er toch geen verbinding meer? “Precies”, beaamt Albert. “Dat is dus het probleem. Er is geen sprake van symbiose als je het aan de stad grenzende buitengebied vol bouwt met blokkendozen en ontsluitingswegen. Politieke belangentegenstellingen staan natuur en landschap wel vaker in de weg, volgens Albert. Destijds was er een discussie over de loop van de Doorbraak. Met het oog op de waterhuishouding zou de beste route voor de waterloop door het Nijrees zijn geweest. Maar dan was de Doorbraak deels stedelijk water geweest en deels water in omliggend gebied en dat is onverenigbaar met beheer door gemeente én waterschap. Dus loopt de Doorbraak waar die nu loopt: langs de achterkant van het bedrijventerrein. Al wandelend wijst Albert me op de zee van ruimte voorbij de N35. “Een ideaal gebied voor nog meer blokkendozen” zegt hij gekscherend.’’

Fredrik Oppegard in duel met Loizos Loizou van SC Heerenveen. (Foto: Michael Bulder/NES Images)
Heracles ten onder tegen Heerenveen 5 uur geleden
De Free is de eerst Voyah in Nederland en is te zien bij Baan Twente in Rijssen.
VOYAH zet voet aan wal in Nederland 7 uur geleden
Gemeente Wierden en Werkgeverskring Enter ondertekenen commitmentverklaring. Succesvol haalbaarheidsonderzoek geeft startsein voor een Smart Energy Hub in Enter.
Bedrijven slaan de handen ineen 11 uur geleden
Afbeelding
Generatietuin Wierden: Boom met sneeuwklokjes 11 uur geleden
De Weerwolven van Wakkerdam is een kaartspel voor 8 tot 18 spelers. Deze worden ingedeeld in twee groepen: de burgers en een kleinere groep weerwolven.
Weerwolven spelen bij de Jongereninloop De Welle 13 uur geleden
Er zijn op zondag 28 april allerlei oude motoren te bewonderen bij de Enterse Motor Club.
Jaarlijkse veteranen- en klassieker motoren rit 13 uur geleden
Frank Smit viert zijn gemaakte doelpunt.
SVZW pakt belangrijke punten mee uit Hulsen 15 uur geleden
Het eerste exemplaar van de recreatiekrant is op dinsdag 9 april door wethouder Richard Kortenhoeven in ontvangst genomen.
Veelzijdige recreatie in Wierden vastgelegd in de recreatiekrant 17 uur geleden