De beoogde locatie voor een mogelijk zonnepark in Wierden ligt aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg.
De beoogde locatie voor een mogelijk zonnepark in Wierden ligt aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg.

Informatieavond over Zonnepark aan de Kippershoekweg Wierden

Algemeen

WIERDEN - Duurzaam energiebedrijf Pure Energie wil een zonnepark van 7 hectare in Wierden ontwikkelen aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg. 

Op donderdag 2 februari wordt om 19.30 uur in Het Akkerhus te Ypelo een informatieavond gehouden over dit idee. Omwonenden in een straal van één kilometer zijn hiervoor per brief uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Tijdens de informatieavond wordt toegelicht hoe omwonenden mee kunnen denken over onder andere de landschappelijke inpassing van het zonnepark. 

De beoogde locatie voor het zonnepark in Wierden ligt aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg. Het plangebied is circa 7 hectare, waarvan minimaal 25% onbebouwd zal blijven conform de gedragscode Zon op Land. Ten zuiden van het plangebied ligt een terrein dat bedrijfsmatig in gebruik is als opslagterrein. De verwachte productie van het zonnepark is circa 7 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Ter vergelijking: in 2021 werd in de gemeente Wierden ruim 99 miljoen kWh gebruikt. Als het beoogde zonnepark aan de Kippershoekweg in een jaar 7 miljoen kWh opwekt, is dat ongeveer 7 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de gemeente in 2021.

Het zonnepark bevindt zich nog in een pril stadium. Voor het gebruik van de grond is een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar. Daarnaast heeft Pure Energie een principeverzoek voor het zonnepark ingediend bij de gemeente Wierden. Het college neemt hierover binnenkort een besluit. In het principeverzoek worden de ideeën voor het zonnepark en de aanpak van Pure Energie toegelicht. Onderdeel van deze aanpak is dat met de omgeving een concreet plan wordt uitgewerkt voor het zonnepark. Dit met de omgeving uitgewerkte plan zal op een later moment worden ingediend bij de gemeente als onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Na de informatieavond op 2 februari wil Pure Energie werkgroepbijeenkomsten organiseren om input van de omgeving op te halen voor onder andere: de landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking (indien nodig) en het versterken van ecologische waarden.

Voor vragen en opmerkingen kan er gemaild worden naar info@zonneparkkippershoekweg.nl of bellen met omgevingsmanager Rose Headley 06-10647253. Aanmelden is noodzakelijk en kan via:

zonneparkkippershoekweg.nl

Afbeelding
Inschrijving voor Willem Wilminkprijs 32 minuten geleden
Afbeelding
Op weg naar een circulaire economie 4 uur geleden
Afbeelding
Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheek Wierden en Enter 6 uur geleden
Afbeelding
Team 3 van Effekt blijft verbazen 8 uur geleden
Afbeelding
Twente deelt de punten bij 1-1 tegen FC Groningen 9 uur geleden
Afbeelding
Voorleesfeestje in de bibliotheek 10 uur geleden
Afbeelding
SVZW grijpt de volle winst op Het Lageveld 22 uur geleden
Afbeelding
Doe ertoe tijdens de grootste vrijwilligersactie van Nederland gisteren